Bistro Alicja
UL. Łużycka 6c (parter)
81-537 Gdynia

Tel: 662062455
agnieszka.potrykus@gmail.com